Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Senecio vulgaris L.

Σενέκιο  το  κοινό
Οικογ.   Asteraceae

Μαρτιάτικο

Ετήσιο κοσμοπολίτικο ζιζάνιο. Φύλλα βαθιά οδοντωτά, άνθη κίτρινα.
Φυτό τοξικό λόγω των αλκαλοειδών της ομάδας της πυρρολιζιδίνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου